اقدامات و مراقبت های قبل و بعد از عمل

2020-12-30

عمل جراحی هیپوفیز

غده هیپوفیز در قاعده جمجمه قرار داشته و به علت عملکرد خاص و محل قرار گیری، از حساسیت بسزایی برخوردار می باشد. عمل جراحی تومور آدنوم […]
2020-12-30

تومورهای مغزی

تومور مغزی در دو دسته قابل تقسیم‌اند: تومورهایی که از خود مغز منشأ می‌گیرند (تومورهای اولیه) و تومورهایی که از سایر ارگان‌ها نظیر ریه و سینه منشأ […]