2023-07-08

فیلم عمل جراحی تومور سیستیک

فیلم عمل جراحی تومور سیستیک
2023-07-08

فیلم عمل جراحی تومور بزرگ مغزی در پسر ۶ ساله

  فیلم عمل جراحی تومور بزرگ مغزی در پسر ۶ ساله
2023-07-08

فیلم عمل جراحی تومور دیواره چشم

فیلم عمل جراحی تومور دیواره چشم
2023-07-08

فیلم عمل جراحی مننژیوم سینوس کاورنوس

فیلم عمل جراحی مننژیوم سینوس کاورنوس
2023-06-18

جراحی آدنوم هیپوفیز غیر عادی

در این ویدیو دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب، جراحی آدنوم هیپوفیز غیر عادی را تشریح می‌کند.
2023-06-18

عمل جراحی تومور مننژیوم بسیار بزرگ‌

در این ویدیو دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب، جراحی یک تومور قاعده جمجمه « توبرکولوم سلا بزرگ» را تشریح می‌کند.
2022-07-20

تومور درمویید و اپاندیموما به صورت همزمان

توموری پر از مو در مغز تومور درموئید با ریشه جنینی که پر از تارهای مو بود که در قسمت خلفی مغز بیمار قرار داشت همچنین […]
2019-12-30

تومور بزرگ و پشت پا با درگیری عصب و عروق

واریس پا در آقای میانسال که علامت تومور بزرگی بود که عروق و اعصاب را درگیر کرده و تحت فشار قرار داده بود . بیمار بخاطر […]
2019-10-22

آراکنوئید کیست در کودک هشت ساله

بیمار کودک هشت ساله که بعد از زمین خوردن عکس گرفتند و متوجه کیست بزرگ شدند البته سابقه سردرد داشتند و اخیرا تاری دید پیدا کردند […]
2019-09-03

تومورهای خوش خیم نوروفیبروماتوز – نوروفیبروم در کودک شش ساله

تومور نوروفیبروماتوز در کودک شش ساله که با توده در پشت سر و گردن آمدند در مرکز دیگری عمل شده بودند جهت ترمیم و خروج ضایعه […]
2019-09-03

همانژیوبلاستوما

تومور مخچه در دختر سیزده ساله ای که امروز به صورت اورژانسی با هیدروسفالی و سردرد و دوبینی آمدند و با تشخیص همانژیوبلاستوما عمل شدند . […]
2019-08-05

بیماری کیاری

بیمار خانم جوان که با عدم تعادل و ضعف اندامها بویژه دستها مراجعه کردند در بررسی ها متوجه بیماری کیاری شدیم که در آن تونسیلهای مخچه […]
2019-07-29

عمل جراحی دو آنوریسم مغزی به صورت همزمان

بستن دو آنوریسم عروق مغزی در یک عمل و به صورت همزمان در خانم مسن که با کاهش سطح هوشیاری و میدریاز مردمک چشم چپ به […]