گالری اخبار و رویدادها

حضور دکتر گیو شریفی در برنامه ضربان - شبکه سلامت

موضوعات مورد مصاحبه: تنگی کانال نحاعی به تاریخ 15 مرداد 1398 و ستون مهره ها و بیماری های مرتبط با آن به تاریخ 8 مرداد 1398 ویدئوهای مربوطه در تالار سایت و آرشیو شبکه سلامت موجود است

اولين سمپوزيوم نورومانيتورينگ در اعمال جراحي مرداد ٩٨ بيمارستان امام حسين

موضوع سخنرانی دکتر گیو شریفی : Awake craniotomy, indications,benefits and techniques

سومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران

موضوع سخنرانی دکتر گیو شریفی : بررسی های قبل و حین جراحی تومورهای مغزی

پنجمین کنگره سالانه هیپوفیز و ششمین کنگره سالانه و ورکشاپ نوروآندوسکوپی

کنگره جهانی پزشکی در زمینه نورولوژی دارویی و تحقیقات سرطان، دوبی شهریور 97

سومین کنگره اینترونشنال درد و روش‌های کم تهاجمی درمان درد، آبان ۹۶

چهل و یکمین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران، تهران، اردیبهشت ۹۶

سی و سومین کنگره رادیولوژی ایران، تهران، اردیبهشت ۹۶

سومين كنگره هيپوفيز و جراحی‌های ناحيه سلار و سوپراسلار، تهران، ایران، بهمن ۱۳۹۵

WhatsApp chat مشاوره