جراحی هیپوفیز

2020-12-30
عمل جراحی هیپوفیز

عمل جراحی هیپوفیز

غده هیپوفیز در قاعده جمجمه قرار داشته و به علت عملکرد خاص و محل قرار گیری، از حساسیت بسزایی برخوردار می باشد. عمل جراحی تومور آدنوم […]
2019-01-07
جراحی میکرو آدنوم هیپوفیز

جراحی میکرو آدنوم هیپوفیز

بیمار آقای جوان که از سال قبل سردرد داشتند و از یک ماه قبل دچار تاری دید چشم چپ شدند همچنین سردرد بیمار ناگهانی شدت گرفت […]
WhatsApp مشاوره