حرکات ورزشی بعد از جراحی دیسک کمر

2020-02-22
حرکات ورزشی بعد از جراحی دیسک کمر

حرکات ورزشی بعد از جراحی دیسک کمر

  حرکت پل زدن با دو پا همراه با انقباض عضلات شکم (شکل ۱) شکل ۱: حرکت پل زدن. حفظ راستای طبیعی ستون فقرات (پرهیز از […]
WhatsApp مشاوره