درمان آنوریسم مغزی پاره نشده

2019-07-29

عمل جراحی دو آنوریسم مغزی به صورت همزمان

بستن دو آنوریسم عروق مغزی در یک عمل و به صورت همزمان در خانم مسن که با کاهش سطح هوشیاری و میدریاز مردمک چشم چپ به […]
WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی