عمل تومور نخاعی

۱۳۹۸-۰۳-۱۰
تومور نخاع اپاندیموم

تومور نخاع اپاندیموم

آقای جوان که خودشون دانشجوی پزشکی بودند و با شکایت بی حسی هر دو دست و کف پا همچنین کاهش قدرت هردو پا آمدند و با […]
WhatsApp chat مشاوره