عمل جراحی تومور مغزی

2019-05-28

عمل جراحی تومور مغز در دوران بارداری

فیلم عمل خانم باردار که خودشون هم پزشک بودن و با تشخیص مننژیوم عمل شدند تومور بزرگ و چسبنده.    
WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی