عمل جراحی کورپوس کالوزوتومی برای درمان تشنج

2019-06-20

جراحی تشنج چیست ؟

درمان تشنج – جراحی تشنج – کالوزوتومی کورپوس کالوزوم (corpus callosum) : مجموعه ای از الیاف عصبی ضخیم و پهن می باشد که بین دو نیمکره […]
WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی