عمل دیسک گردن چگونه است

2019-08-05

عمل دیسک های متعدد گردن بدون استفاده از پیچ و پلاک

بیمار آقای ۴۹ ساله با درد شدید و گاهی بی حسی در هر دو دست مراجعه کردند که این مشکل را سه سالی تحمل میکردند. تصاویر […]
WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی