هیپوتالاموس چیست

2021-11-30

هیپوتالاموس

هیپوتالاموس کجاست؟ غده هیپوتالاموس درست بالای ساقه مغزی و زیر تالاموس واقع شده و بخشی از سیستم لیمبیک مغز است که هسته‌های مختلف با عملکردهای خاص […]