بزرگی جمجمه در اطفال به دنبال هیدروسفالی و عمل جراحی آندوسکوپی بطن سوم

بزرگی جمجمه در اطفال به دنبال هیدروسفالی

کودک ۲ساله که با بزرگی اندازه جمجمه و عدم توانایی در راه رفتن و صحبت کردن مراجعه کردند و با تشخیص هیدروسفالی تحت عمل آندوسکوپی بطن قرار گرفتند بیمار به صورت مادرزاد فاقد دیواره بین بطنها بود و مجرای آکویی داکت تنگی داشت که با انجام عمل آندوسکوپی محراب را گشاد و کف بطن سوم را جهت برقراری هر چه بهتر مایع مغزی نخاعی باز کردیم.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 22

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 − چهار =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی