عمل جراحی دیسک گردن

عمل جراحی دیسک گردن

عمل جراحی دیسک گردن با دسترسی خلفی در خانمی که با درد شدید و ضعف دست چپ آمدند عمل میکروسکپیک و از خلف گردن برای ایشون انجام شد و ریشه عصبی کاملا آزاد گردید

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 64

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + سه =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی