مارس 14, 2022

2022-03-14

پدر عزیزم از میان ما رفت،دکتر سید علیرضا شریفی

با نهایت تاسف و تاثر، وفات پدر گرامی جناب آقای دکتر گیو شریفی، تسلیت باد
WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی