عوارض بعد از جراحی هیپوفیز

2021-10-27
هیپوفیز

جراحی هیپوفیز

تومور هیپوفیز چیست؟ غده هیپوفیز یک بافت کوچک اما بسیار مهم است که در ناحیه زیرین مغز شما قرار دارد و هورمون های خاصی را به […]
WhatsApp مشاوره