سوابق تحصیلی

 • دکترای کایروپراکتیک، کالج کایروپراکتیک، دانشگاه پارکر، دالاس، تگزاس، ایالات متحده آمریکا، ۱۳۹۰
 • پزشکی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، ۱۳۷۸

سوابق حرفه‌ای

 • کلینیک کایروپراکتیک و توانبخشی ستون فقرات دالاس، ۱۳۹۰-۱۳۸۸
 • دوره اینترنشیپ خارجی (۱۲ ماه)، مرکز کایروپراکتیک و بازتوانی، بیمارستان VA، دالاس، تگزاس، ایالات متحده آمریکا، ۱۳۸۹-۱۳۸۸
 • اینترنشیپ، دانشکده کلینیک بیماران سرپایی و رادیولوژی، کالج کایروپراکتیک، دانشگاه پارکر، دالاس، تگزاس، ایالات متحده آمریکا ۱۳۸۸-۱۳۸۷

 • تدریس آناتومی، کالج کایروپراکتیک، دانشگاه پارکر، دالاس، تگزاس، ایالات متحده آمریکا، ۱۳۸۸-۱۳۸۶
 • کلینیک خصوصی پزشکی، ساری، ایران، ۱۳۸۵-۱۳۸۰

گواهینامه‌ها

 • بورد پزشکان کایروپراکتیک تگزاس
 • تخصص در توانبخشی بعد از جراحی ستون فقرات
 • گواهینامه دیکامپرشن
 • بورد فیزیوتراپی
 • بورد طب سوزنی

عضویت در انجمن‌های حرفه‌ای

 • انجمن بین المللی کایروپراکتیک
 • انجمن کایروپراکتیک آمریکا
 • انجمن کایروپراکتیک تگزاس
 • انجمن کایروپراکتیک ایران