دکتر نادر اکبری دیلمقانی
متخصص گوش، گلو و بینی

سوابق تحصیلی

فلوشیپ فوق تخصصی رینولوژی و جراحی‌های آندوسکوپیک قاعده جمجمه از دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۳
بورد تخصصی گوش، گلو و بینی از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ۱۳۸۵
پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۹

تجربیات آکادمیک

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۸۹- تاکنون
عضو هیئت علمی افتخاری در دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ۱۳۸۹-۱۳۸۵

تجربیات کلینیکی

رینوپلاستی
جراحی‌های آندوسکوپیک و غیر آندوسکوپیک بینی و سینوس
جراحی‌های آندوسکوپیک قاعده جمجمه در همکاری با متخصصین جراحی اعصاب
انجام بیش از ۱۴۰۰ عمل جراحی رینوپلاستی
انجام بیش از ۱۰۰۰ نوع مختلف از عمل جراحی قاعده جمجمه

سوابق علمی

چاپ بیش از ۱۰ مقاله فارسی و انگلیسی در مجلات دارای رتبه ISI
دبیر علمی اولین و دومین همایش جراحی‌های آندوسکوپیک قاعده جمجمه در ایران
پرسپتور و منور ارشد گروه گوش، گلو و بینی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی