جراحی تومورهای هیپوفیز (Pituitary Tumors Surgery)

۱۳۹۶-۱۲-۰۹

پرولاکتینوم (Prolactinoma)

پرولاکتینوم شرایطی است که در آن یک تومور غیر سرطانی (adenoma) در غده هیپوفیز منجر به تولید بیش از حد هورمون پرولاکتین می شود. افزایش پرولاکتین به کاهش سطح هورمون های جنسی شامل استروژن در ...
WhatsApp chat مشاوره