پرولاکتینوم (Prolactinoma)

پرولاکتینوم شرایطی است که در آن یک تومور غیر سرطانی (adenoma) در غده هیپوفیز منجر به تولید بیش از حد هورمون پرولاکتین می شود. افزایش پرولاکتین به کاهش سطح هورمون های جنسی شامل استروژن در [...]

تومورهای هیپوفیز غیر عملکردی (Non-Functioning Pituitary Tumor)

تومورهای هیپوفیز به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول که دارای عملکرد می باشند و عملکرد آن ها منجر به بیماری های زیر می شود: آکرومگالی، کوشینگ، ترشح بیش از حد پرولاکتین دسته دوم [...]

کوشینگ (Cushing Syndrome)

کوشینگ سندرم کوشینگ یک اختلال هورمونی است که ناشی از سطوح بالای کورتیزول در خون است که با ایجاد اختلال در متابولیسم پروتئین، چربی و کربوهیدرات شناخته می شود. این سندرم بسیار کم و نادر [...]

آکرومگالی (Acromegaly)

آکرومگالی، بیماری غده هیپوفیز است. غده هیپوفیز، غده ای کوچک اما بسیار مهم است که در قاعده مغز و پشت پل بینی قرار گرفته است. رشد تومور در این غده عملکرد آن را تحت تأثیر [...]