اقدامات و مراقبت های قبل و بعد از عمل به چهار زبان در سایت قرار گرفت

اقدامات و مراقبت های قبل و بعد از عمل به چهار زبان در سایت قرار گرفت

دکتر گیو شریفی

اقدامات و مراقبت های قبل و بعد از عمل های هیپوفیز و تومور های مغزی به چهار زبان دنیا از جمله فارسی و انگلیسی و … در سایت قرار داده شد . می توانید از طریق منوی سایت به بخش خدمات و سپس زیر منوی آن بروید و به مطالب دسترسی داشته باشید .

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 3 / 5. Vote count: 144

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × دو =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی