تومورهای شایع مغزی

2018-03-05

کرانیوفارنژیوما (Craniopharyngioma)

ایده جراحی کم تهاجمی یا اندوسکوپیک مغز و اعصاب، تکنیک ها و روش های میکروسکوپی بسیاری را جهت درمان بیماری های مغز پیش روی ...
2018-03-05

تومور سی پی انگل (نورینوم آکوستیک) (CPA- Acoustic Neuromas)

تومور سی پی انگل (نورینوم آکوستیک) یا شوآنوم وستیبولار چیست؟ تومور سی پی انگل (نورینوم آکوستیک) یا شوآنوم وستیبولار، تومور خوش خیم عصب هشتم ...
2018-03-05

همانژیوم بلاستوم (Hemangioblastoma)

همانژیوم بلاستوم در حقیقت نوعی تومور بسیار نادر است که در رگ های خونی موجود در سیستم عصبی مرکزی (مغز یا نخاع) ایجاد می شود. ...
2018-03-05

اپاندیموم (Ependymoma)

اپاندیموم نوعی تومور در سیستم عصبی مرکزی (مغز یا نخاع) است که هم در بزرگسالان و هم در خردسالان اتفاق می افتد. شیوع این تومور ...
2018-03-05

مدولو بلاستوم (Medulloblastoma)

شیوع تومور مدولو بلاستوم در بزرگسالان نسبت 2 در میلیون دارد و در کودکان این نسبت به 20 در میلیون می رسد، لذا مدولو بلاستوم ...