تومورهای شایع مغزی

۱۳۹۶-۱۲-۱۴

مدولو بلاستوم (Medulloblastoma)

شیوع تومور مدولو بلاستوم در بزرگسالان نسبت 2 در میلیون دارد و در کودکان این نسبت به 20 در میلیون می رسد، لذا مدولو بلاستوم ...
۱۳۹۶-۱۲-۱۴

اپاندیموم (Ependymoma)

اپاندیموم نوعی تومور در سیستم عصبی مرکزی (مغز یا نخاع) است که هم در بزرگسالان و هم در خردسالان اتفاق می افتد. شیوع این تومور ...
۱۳۹۶-۱۲-۱۴

همانژیوم بلاستوم (Hemangioblastoma)

همانژیوم بلاستوم در حقیقت نوعی تومور بسیار نادر است که در رگ های خونی موجود در سیستم عصبی مرکزی (مغز یا نخاع) ایجاد می شود. ...
۱۳۹۶-۱۲-۱۴

تومور سی پی انگل (نورینوم آکوستیک) (CPA- Acoustic Neuromas)

تومور سی پی انگل (نورینوم آکوستیک) یا شوآنوم وستیبولار چیست؟ تومور سی پی انگل (نورینوم آکوستیک) یا شوآنوم وستیبولار، تومور خوش خیم عصب هشتم ...
WhatsApp chat مشاوره