دیسک گردن مورد ۱۹ – جراحی ستون فقرات

, ,

بیمارآقای ۵۹ ساله که با درد دست راست به مدت ۲ ماه  به دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب مراجعه کردند. با توجه به تصاویر ام ار ای بیمار دیسک گردن داشتند. . بیمار توسط [...]

تومور نخاع در ناحیه توراسیک مورد ۱۸– جراحی ستون فقرات

, , ,

خانم ۳۲ ساله با کمر درد و درد پای راست به مدت ۳ ماه به مطب دکتر گیو شریفی مراجعه کردند. همانطور که در عکس MRI مشاهده می‌گردد تومور نخاع در ناحیه توراسیک T3 (پشت) [...]

ترومای مهره‌های گردن مورد ۱۷ – جراحی ستون فقرات

, , ,

بیمار خانم ۳۷ ساله که در پی تصادف و ضربه به گردن و با ضعف و بی حسی دست‌ها به مطب دکتر گیو شریفی مراجعه کردند. بیمار جابجایی مهره گردن و آسیب نخاعی داشتند که [...]

تومور نخاع مورد ۱۶ – جراحی ستون فقرات

, , ,

بیمار آقایی ۱۶ ساله که با درد در ناحیه شانه و اختلال حرکتی به دکتر گیو شریفی مراجعه کردند. در تصاویر MRI بیمار مشخص شد که تومور نخاع در مهره گردن داشتند. بیمار تحت [...]

تنگی کانال نخاعی مورد ۱۵ – جراحی ستون فقرات

,

بیمار خانم ۶۴ ساله با سابقه درد کمر و درد تیر کشنده به پاها و عدم توانایی راه رفتن طولانی و درد و بی حسی پاها به مطب دکتر گیو شریفی مراجعه کردند. بیمار انحراف [...]

سرخوردگی مهره‌های کمری مورد ۱۳ – جراحی ستون فقرات

, ,

بیمار خانمی جوان هستند که با سر خوردگی مهره‌های کمری L4-L5 مراجعه کردند. ایشان درد شدیدی در ناحیه پا و کمر داشتند. بیمار توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب تحت عمل جراحی آزادسازی [...]

ترومای ستون فقرات مورد ۱۱ – جراحی ستون فقرات

, ,

بیمار آقایی هستند که به دلیل سقوط از ارتفاع دچار شکستگی مهره و فلجی شده اند به دکتر شریفی جراح اعصاب مراجعه کردند. با انجام جراحی توسط دکتر شریفی جراح مغز و اعصاب [...]

جراحی PVCR مورد ۱۰ – جراحی ستون فقرات

, ,

ببیمار پسر بچه ای است که به دلیل وجود انحنا در ستون فقرات ناحیه توراسیک دچار آسیب دیدگی در مهره ها شده است. بیمار دو بار در مراکز دیگر جراحی شده بود اما [...]

دیسک کمر مورد ۹ – جراحی ستون فقرات

, ,

بیمار خانمی هستند که ابتدا درد در پای چپ، درد در ناحیه گودی کمر و درد در ناحیه پای راست داشتند و بعد از آن، دچار بی حسی انگشت پا و گرفتگی عضله [...]

دیسک کمر مورد ۸ – جراحی ستون فقرات

, ,

بیمار خانمی هستند که با دیسک کمر L1 – L2 مراجعه کردند و تحت جراحی توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب با کارگذاری ۴ پیچ در ناحیه تحت عمل قرار گرفتند. [...]

دیسک توراسیک مورد ۷ – جراحی ستون فقرات

, ,

بیمار خانمی هستند که دچار دیسک توراسیک بین مهره های T10- T11 بودند. بیمار ۲ سال درد داشتند و دچار بی حسی در ناحیه پای چپ بودند. عمل جراحی دیسک توراسیک در خرداد [...]

تومور نخاع اینترا مدولاری مورد ۶ – جراحی ستون فقرات

, ,

بیمار آقایی ۶۲ ساله بودند که بر اساس نتایج پاتولوژی، تومور نخاع اینترا مدولاری از نوع اپاندیوما گرید ۲ داشتند. بیمار با بی حسی در دست ها و اختلال در راه رفتن به [...]

ترومای گردن (در رفتگی مهره گردنی)مورد ۵ – جراحی ستون فقرات

,

برای مشاهده فیلم در آپارات کلیک کنید. خانم جوان به دلیل تصادف، دچار ضعف شدید در ۴ اندام (دو دست و دو پا) و در رفتگی فاست یک طرفه شدند. بعد از عمل جراحی [...]

جراحی لیگامان نخاعی مورد ۴ – جراحی ستون فقرات

, ,

بيمار با سن حدود ٥٠ سال با درد در ناحيه گردن و دست به دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب مراجعه كردند. ليگامان طولی داخل نخاع استخوانی شده بود که با انجام جراحی [...]

سه لول ديسك گردن مورد ۳ – جراحی ستون فقرات

, ,

بیمار خانم ۴۳ ساله با مشکل گردن و درد در ناحیه بازو و دست ها مراجعه کردند که در بررسی های به عمل آمده ۳ لول دیسک گردن داشتند که توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز [...]

تومور نخاع مورد ۲ – جراحی ستون فقرات

, ,

بیمار آقای ۳۵ ساله با بی حسی باسن وبی حسی ضعف اندام تحتانی به دکتر گیو شریفی مراجعه کرد. در تصاویر به عمل آمده مشخص شد که بیمار تومور نخاع دارد. بیمار توسط دکتر گیو [...]

سه لول دیسک گردن مورد ۱ – جراحی ستون فقرات

, ,

بیمار با مشکل گردن درد با ارجاع به دست ها به دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب مراجعه کردند. با توجه به تصاویر ام ار ای بیمار سه لول دیسک گردن داشتند. همانطور که [...]