۱۳۹۸-۰۲-۳۰
تومور اپاندیموم

removal of cervical cord ependymoma

In less than two minutes you can see removal of cervical cord ependymoma. Patient presented with pain, anesthesia and weakness in his hands.
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
تومور نخاعی اپاندیموما

a big lesion in thoracic area

A 42 year old woman presented with anesthesia and weakness in both legs. On MRI a big lesion in thoracic area was observed. She underwent surgery […]
۱۳۹۸-۰۱-۱۱
بیرون زدگی شدید مهره

Extreme protrusion of the second and third legs of the waist – Avoid complete paralysis

A young man presented with acute low back pain and right leg radiculopathy and sever paresis of both legs. He underwent operation emergently because of sever […]
۱۳۹۶-۱۲-۰۹

Spinal Cord Tumors

۱۳۹۶-۱۲-۰۹

Spondylolisthesis

۱۳۹۶-۱۲-۰۹

Lumbar Intervertebral Disc

۱۳۹۶-۱۲-۰۹

Lumbar Spinal Stenosis

۱۳۹۶-۱۲-۰۹

شکستگی مهره توراسیک (Thoracic Vertebrae Fracture)

شکستگی در مهره های ناحیه توراسیک (صدری) و لومبار (کمری) در اثر اعمال انرژی بالا طی حوادثی مانند تصادف اتومبیل، سقوط از ارتفاع، حوادث ورزشی و یا اصابت گلوله ایجاد می شود. علاوه بر شکستگی، ...
۱۳۹۶-۱۲-۰۹

دیسک توراسیک (Thoracic Intervertebral Disc)

هرنی دیسك های ناحیه توراسیك به دلیل احتمال وارد آوردن فشار روی نخاع بسیار اهمیت دارد. در صورتی که دیسك به صورت مركزی باشد می تواند علائم فشار روی نخاع را ایجاد كند که شامل ...
۱۳۹۶-۱۲-۰۹

تنگی کانال نخاع توراسیک (Thoracic Spinal Stenosis)

این اختلال را می توان به عنوان وضعیتی بیان کرد که در آن طناب نخاعی و یا اعصاب نخاعی به علت باریک شدن کانال ستون فقرات تحت فشار قرار می گیرند. معمولا این فشردگی در ...
WhatsApp chat مشاوره