تخلیه و خروج کیست کلوئید داخل بطن مغز

کیست کلوئید

در یک دقیقه میتوانید فیلم مراحل تخلیه و خروج کیست کلوئید داخل بطن مغز را مشاهده فرمائید، در بیماری که با شکایت سردرد و تاری دید سی تی اسکن انجام دادند و با مشکوک شدن پزشک به ما ارجاع داده شدند و در یک عمل جراحی میکروسکوپیک با تشخیص کیست کلوئید ، کیست کاملا تخلیه گردید.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4 / 5. Vote count: 36

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × چهار =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی