ترومای ستون فقرات

بیمار آقایی هستند که به دلیل سقوط از ارتفاع دچار شکستگی مهره و فلجی شده اند به دکتر شریفی جراح اعصاب مراجعه کردند. با انجام جراحی توسط دکتر شریفی جراح مغز و اعصاب و وسیله گذاری، حال بیمار بهبود پیدا کرد.

 

تصاویر قبل از عمل:

 

 

 

تصاویر بعد از عمل:

 

 

 

 

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 17

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 + سیزده =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی