ترومای مهره‌های گردن

بیمار خانم ۳۷ ساله که در پی تصادف و ضربه به گردن و با ضعف و بی حسی دست‌ها به مطب دکتر گیو شریفی مراجعه کردند. بیمار جابجایی مهره گردن و آسیب نخاعی داشتند که توسط دکتر گیو شریفی در ۲ مرحله تحت عمل جراحی جااندازی مهره و آزاد سازی کانال نخاعی قرار گرفتند.

 

تصاویر قبل از عمل:

 

 

 

تصاویر بعد از عمل:

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 18

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 + چهار =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی