ترومای مهره‌های گردن

بیمار خانم ۳۷ ساله که در پی تصادف و ضربه به گردن و با ضعف و بی حسی دست‌ها به مطب دکتر گیو شریفی مراجعه کردند. بیمار جابجایی مهره گردن و آسیب نخاعی داشتند که توسط دکتر گیو شریفی در ۲ مرحله تحت عمل جراحی جااندازی مهره و آزاد سازی کانال نخاعی قرار گرفتند.

 

تصاویر قبل از عمل:

 

 

 

تصاویر بعد از عمل:

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 18

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 2 =

WhatsApp مشاوره