تنگی کانال نخاع گردن (Cervical Spinal Stenosis)

 

تنگی کانال نخاعی در گردن یک بیماری پیشرونده است که طناب نخاعی را از طرفین تحت فشار قرار می دهد. در اثر این فشار احتمال ایجاد میلوپاتی در ناحیه گردن افزایش می یابد که بروز آن در افراد مسن بسیار شایع‌ تر است. این بیماری می ‌تواند با یک یا ترکیبی از علائم زیر همراه باشد.
• احساس سنگینی در پاها
• عدم توانایی در راه رفتن سریع و با شتاب
• آسیب فزاینده به قابلیت های حرکتی ظریف (به عنوان مثال دست خط یا بستن دکمه های پیراهن)
• دردهای متناوب انتشار یابنده (تیر کشیدن های ناگهانی) در دست ها و پاها (به شکل شوک الکتریکی)

میلوپاتی، سیستم عصبی را نیز که از داخل طناب نخاعی می گذرد تحت تأثیر قرار داده و موجب ناکارآمدی این اعصاب می گردد. این ناکارآمدی‌ ها طی معاینات قابل تشخیص هستند که به طور مثال می‌ توان به موارد زیر اشاره کرد:
• گرفتگی عضلات در پاها افزایش می یابد.
• رفلکس تاندون های عمیق در زانو و مچ پا تشدید می شود.
• اکستنشن مچ باعث جهش پاها (قسمت پایین تر از مچ) به بالا و پایین می شود.
• تحریک کف پا می تواند سبب جهش انگشت شست به بالا شود که برخلاف رفلکس نرمال (به سمت پایین) است (رفلکس بابنسکی).
• تماس با انگشت میانی می تواند سبب خم شدن انگشت سبابه شود (رفلکس هافمن).
• عدم توانایی در هماهنگی که از راه رفتن و قدم برداشتن دشوار بیمار قابل درک است.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 19

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 − 7 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی