تومور آدنوم بزرگ هیپوفیز-تخلیه تومور از راه بینی

تومور آدنوم بزرگ هیپوفیز-تخلیه تومور از راه بینی

بیمار خانم جوان با شکایت ترشح شیر از سینه آزمایش هورمونی دادند و متوجه بالابودن هورمون رشد و پرولاکتین به صورت همزمان شدند و داروی داستینکس مصرف کردند و پرولاکتین پایین آمد اما علائم و سایر هورمونها کنترل نشد در ام ار ای یک تومور آدنوم بزرگ هیپوفیز رویت شد که طی عمل جراحی آندوسکوپیک از راه بینی تومور تخلیه گردید

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 39

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + بیست =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی