تومور اپاندیموما توراسیک

تومور نخاعی اپاندیموما

بیمار خانم ۴۲ ساله با بی حسی هر دو پا (بیشتر پای راست) مراجعه کردند. بعد از انجام ام آر آی ضایعه بسیار بزرگ در ناحیه توراسیک مشاهده گردید. تصمیم به عمل توسط تیم استاد شریفی گرفته شده و نهایتا تحت عمل جراحی قرار گرفتند. ام آر آی بعد از عمل ایشان و شرایط بالینی بسیار خوب و رضایت بخش است خوشبختانه.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 30

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 + سیزده =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی