تومور بزرگ مننژیوم اولفکتوری

تومور بزرگ مننژیوم

تومور بزرگ مننژیوم اولفکتوری در خانمی که با شکایت تاری دید و فقدان حس بویایی آمدند . در یک عمل میکروسکپیک تومور را کاملا تخلیه گردید.

فیلم جراحی انجام شده توسط دکتر گیو شریفی در “تالار جراحی” قابل مشاهده است.

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 36

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + نوزده =

WhatsApp مشاوره