تومور بزرگ و پشت پا با درگیری عصب و عروق

تومور بزرگ واریس پا

واریس پا در آقای میانسال که علامت تومور بزرگی بود که عروق و اعصاب را درگیر کرده و تحت فشار قرار داده بود . بیمار بخاطر واریس پا سونوگرافی انجام داده بودند که متوجه تومور بزرگ شدند ، با همکاری آقای دکتر ایزدپناه جراح عروق ، تومور را کاملا خارج کردیم و خوشبختانه آسیبی به عروق و اعصاب وارد نشد.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 25

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × یک =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی