تومور بزرگ و پشت پا با درگیری عصب و عروق

تومور بزرگ واریس پا

واریس پا در آقای میانسال که علامت تومور بزرگی بود که عروق و اعصاب را درگیر کرده و تحت فشار قرار داده بود . بیمار بخاطر واریس پا سونوگرافی انجام داده بودند که متوجه تومور بزرگ شدند ، با همکاری آقای دکتر ایزدپناه جراح عروق ، تومور را کاملا خارج کردیم و خوشبختانه آسیبی به عروق و اعصاب وارد نشد.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 25

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + شش =

WhatsApp مشاوره