تومور شوانوم عصب دوازدهم با علامت فلج زبان

تومور شوانوم عصب دوازدهم با علامت فلج زبان

خانم میانسالی که با سردرد شدید آمدند در معاینات دچار ضعف عصب دوازدهم به صورت کجی و عدم تقارن زبان شده بود ند در بررسیها متوجه تومور شوانوم عصب دوازدهم شدیم و در یک عمل میکروسکپیک با اپروچ فارلترال ترنس کوندیلار تومور را کاملا خارج کردیم.

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 65

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × سه =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی