تومور نخاع

بیمار آقای ۳۵ ساله با بی حسی باسن وبی حسی ضعف اندام تحتانی به دکتر گیو شریفی مراجعه کرد. در تصاویر به عمل آمده مشخص شد که بیمار تومور نخاع دارد. بیمار توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب در بیمارستان عرفان تحت عمل جراحی قرار گرفتند.
بعد از عمل بیمار به حمدالله بیمار خوب هستند و هیچ اختلال حرکتی ندارند و جواب پاتولوژی تومور خوش خیم است.

تصاویر قبل از عمل:

 

 

 

 

تصاویر بعد از عمل:

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 16

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × دو =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی