تومور کرانیوفارنژیوما

تومور کرانیوفارنژیوما

تومور کرانیوفارنژیوما در کودک ۵ساله که در روز تولدش عمل شدند با علائم سردرد و کاهش دید چشم راست آمدند
با کرانیوتومی لترال ساب فرونتال به کمک میکروسکوپ عمل شدند

برای مشاهده ویدیو کامل جراحی به تالار جراحی مراجعه نمایید.

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 17

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − بیست =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی