تومور کرانیوفارنژیوم

تومور کرانیوفارنژیوم

تومور کرانیوفارنژیوم در خانمی که با اختلالات قاعدگی و تاری دید مراجعه کردند همچنین کم کاری تیروئید دارند که در بررسیها متوجه کرانیوفارنژیوم شده و به روش میکروسکوپیک و از راه جمجمه عمل شدند که تومور کاملا تخلیه گردید

لطفا برای دیدن ویدیو این جراحی به تالار مراجعه نمایید: جهت ورود به تالار اینجا را کلیک نمایید

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 20

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 + 14 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی