در روز بیستم اسفندماه کودک هشت ساله ای که سه سال پیش به دنبال علائم سردرد و تهوع و عدم تعادل در راه رفتن در یکی از شهرهای ایران به روش آندوسکوپیک و با تشخیص کیست آراکوئید عمل شده بود مورد جراحی تیم پزشکی استاد شریفی قرار گرفتند. استاد شریفی تشخیص کیست سوپرا سلار داده بودند که خوشبختانه این عمل با موفقیت به پایان رسیده و حال عمومی کودک بسیار عالی میباشد.

شایان ذکر است شش ماه پیش به علت سردردهای دوباره و تهوع شانت مغزی برای بیمار گذاشته شده بود که در حال بیمار تغییری بوجود نیامد.