جراحی صرع

جراحی صرع

هیپوکامپ پیچیده ترین ساختمان در افرینش است و در بعضی انواع صرع کانون اصلی تشنج است وقتی که تخریب سلولی رخ داده باشد به ان هیپوکامپال اسکلروزیس میگوییم که جراحی و برداشتن ان که کار بسیار حساس و تکنیکی است کمک شایانی میکند و میشود گفت که بهترین نتیجه جراحی صرع است در فیلم اخیر استاد دکتر گیو شریفی توضیحات مبسوطی در مورد این حساسترین ساختمان مغز و چگونگی صرع میدهند

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 43

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 4 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی