جراحی صرع

جراحی صرع

هیپوکامپ پیچیده ترین ساختمان در افرینش است و در بعضی انواع صرع کانون اصلی تشنج است وقتی که تخریب سلولی رخ داده باشد به ان هیپوکامپال اسکلروزیس میگوییم که جراحی و برداشتن ان که کار بسیار حساس و تکنیکی است کمک شایانی میکند و میشود گفت که بهترین نتیجه جراحی صرع است در فیلم اخیر استاد دکتر گیو شریفی توضیحات مبسوطی در مورد این حساسترین ساختمان مغز و چگونگی صرع میدهند

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 43

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − پانزده =

WhatsApp مشاوره