خانم ۶۷ ساله – دیسک‌ های متعدد گردنی

دیسک های متعدد گردنی

بیمار خانم ۶۷ ساله با درد دست راست و گاهی اوقات بی حسی دست چپ به مدت ۳ هفته مراجعه کردند. باتوجه به دیسک‌ های متعدد گردنی تصمیم بر آن شد تا ایشان با تکنیک ACDF تحت عمل جراحی قرار گیرند. تصاویر سمت چپ به وضوح فشار دیسک های مذکور به طناب نخاعی را نشان داده و رادیولوژی انجام شده بعد از سه ماه در سمت راست تصاویر ، نشان از تکنیک جراحی قُدامی دیسک های متعدد گردنی بدون استفاده از پلِیت و پیچ‌های پلاتینی و استفاده از سه کِیج پلی اتراترکتون جهت پروگنوز بهتر دارد.

دیسک های متعدد گردنی

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 69

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده + یک =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی