درمان تشنج با تشخیص گلیوم تمپورال

درمان تشنج با تشخیص گلیوم تمپورال

بیمار خانم ۳۳ ساله که از ۵ سال قبل تشنج داشتند و علیرغم درمان دارویی و ۳۰ جلسه رادیوتراپی ، همچنان تشنج داشتند در نهایت با تشخیص گلیوم تمپورال ، رادیکال تمپورال لوبکتومی شدند

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 20

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × چهار =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی