دیسک شدید در ناحیه توراسیک – بیمار آقای ۳۴ ساله

دیسک توراسیک

بیمار آقای ۳۴ ساله با ضعف اندام تحتانی و کمی بی اختیاری ادرار مراجعه کردند، بعد از انجام ام آر آی دیسک شدیدی در ناحیه توراسیک (مهره های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ توراسیک) دیده شد.

نظر استاد شریفی، جراحی قُدامی دیسک توراسیک بود (به سبک دکتر شریفی که در کتاب های ایشان در دست تألیف است.)
کمیسیون جراحی اعصاب نیز موافقت نموده و بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفتند.
ام آر آی قبل از عمل بیمار را در سمت چپ ملاحظه میفرمایین که فشار شدیدی به‌ طناب نخاعی وارد آورده و همچنین تصویر سمت راست که سه ماه بعد از عمل گرفته شده و کانال نخاعی باز و فشار وارده ناشی از دیسک برداشته شده است و خوشبختانه علائم بالینی مریض مساعد است.

دیسک توراسیک

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 68

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده − شانزده =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی