سرخوردگی مهره‌های کمری

بیمار خانمی جوان هستند که با سر خوردگی مهره‌های کمری L4-L5 مراجعه کردند. ایشان درد شدیدی در ناحیه پا و کمر داشتند. بیمار توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب تحت عمل جراحی آزادسازی نخاع و فیکساسیون مهره‌های L4-L5 قرار گرفتند. بحمداله حال بیمار بسیار خوب است.

 

تصاویر قبل از عمل:

 

 

 

 

تصاویر بعد از عمل:

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 18

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست + شش =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی