سرخوردگی یا لیستزیس مهره

سرخوردگی یا لیستزیس مهره

بیمار خانم ۵۲ ساله با شکایت درد و ضعف شدید پای چپ آمدند بیمار اختلال حرکتی داشتند با تشخیص سرخوردگی یا لیستزیس مهره عمل شدند و لامهای مهره ها برداشته و ریشه های عصبی آزاد شدند مهره ها به کمک پیچ و کیج فیکس شدند

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 22

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده + 9 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی