عمل آندوسکوپی و یا بسته مغز به دنبال هیدروسفالی

عمل آندوسکوپی و یا بسته مغز به دنبال هیدروسفالی

هیدروسفالی یا افزایش فشار و حجم مایع مغزی نخاعی در آقای ۲۷ ساله که باعث سردرد تاری دید و عدم تعادل شده بود
این هیدروسفالی انسدادی به دنبال تنگی قنات سیلوین رخ داده بود این قنات مجرای بین بطن سوم و چهارم بوده که در صورت اختلال داشتن، مایع جمع شده و نمیتواند جریان داشته باشد
این اختلال ژنتیکی بوده و وابسته به کروموزم X میباشد در پسرها شایعتر است
با عمل آندوسکوپی این مجرا را باز کرده تا مایع مغزی جریان یابد

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 12

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + 12 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی