عمل آندوسکوپی و یا بسته مغز به دنبال هیدروسفالی

عمل آندوسکوپی و یا بسته مغز به دنبال هیدروسفالی

هیدروسفالی یا افزایش فشار و حجم مایع مغزی نخاعی در آقای ۲۷ ساله که باعث سردرد تاری دید و عدم تعادل شده بود
این هیدروسفالی انسدادی به دنبال تنگی قنات سیلوین رخ داده بود این قنات مجرای بین بطن سوم و چهارم بوده که در صورت اختلال داشتن، مایع جمع شده و نمیتواند جریان داشته باشد
این اختلال ژنتیکی بوده و وابسته به کروموزم X میباشد در پسرها شایعتر است
با عمل آندوسکوپی این مجرا را باز کرده تا مایع مغزی جریان یابد

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 12

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − 12 =

WhatsApp مشاوره