عمل جراحی تومور نخاع گردنی ، اپاندیموما

عمل جراحی تومور نخاع گردنی

در خانم جوان که صبحها درد گردن و کتف داشتند همچنین دچار بی حسی کتف و پاها میشدند، با تشخیص تومور داخل نخاع به روش میکروسکوپیک و به کمک الکترونورومانیتورینگ عمل شدند و تومور کاملا خارج گردید خوشبختانه بعد از اتمام عمل حس و حرکت اندامها حفظ گردید

   

  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Average rating 4.5 / 5. Vote count: 33

  No votes so far! Be the first to rate this post.

  As you found this post useful...

  Follow us on social media!

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  7 + 9 =

  WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی