عمل جراحی دو آنوریسم مغزی به صورت همزمان

دکتر گیو شریفی

بستن دو آنوریسم عروق مغزی در یک عمل و به صورت همزمان در خانم مسن که با کاهش سطح هوشیاری و میدریاز مردمک چشم چپ به دنبال خونریزی مغزی آمدند که با انجام یک کرانیوتومی و به صورت همزمان موفق به کلیپ کردن آنوریسمها شدیم

و در انتها سی تی فردای عمل که خوشبختانه شرایط بیمار مساعد میباشد

ویدئوی جراحی از این لینک قابل مشاهده است.

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 21

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + نوزده =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی