عمل جراحی مهره های گردن

عمل جراحی مهره های گردن

جابجایی و دررفتگی مهره های گردن در آقای جوان که در استخر دچار سانحه شده بودند . خوشبختانه در یک عمل موفق توانستیم مهره ها را جا انداخته و از قسمت قدامی مهره آنها را فیکس کنیم.

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 17

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × پنج =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی