ماکرو آدنوم بسیار بزرگ

خانمی با اختلال شدید بینایی مراجعه کردند. ایشان طی ۴ سال اخیر درمان‌های دارویی متعددی را جهت درمان تومور دریافت کرده بودند اما با این حال تومور کیستیک شده و بسیار بزرگ شده بود. بیمار توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب به همراه تیم رینولوژی مخصوص جراحی هیپوفیز به سرپرستی دکتر نادر اکبری تحت عمل جراحی به روش اندوسکوپیک اندونازال قرار گرفت و تومور به طور کامل تخلیه شد. بعد از عمل جراحی، غده هیپوفیز طبیعی و استاک حفظ شد که این کار از لحاظ تکنیکی یکی از پیچیده‌ترین کارها در جهان است.

 

تصاویر قبل از عمل:

 

تصاویر بعد از عمل:

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 20

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده + 18 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی