مننژیوم

بیمار خانم ۴۰ ساله که با شکایت کاهش شدید شنوایی گوش چپ

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 19

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده − 9 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی