نمونه عمل آدنوم هیپوفیز

تومور هیپوفیز آدنوم

بیمار خانم جوان که سال گذشته با علامت سردرد و تاری دید در یک از شهرها تحت عمل آدنوم هیپوفیز قرار گرفتند ولی با انجام ام ار ای جدید متوجه باقی ماندن تومور شده و به ما مراجعه کردند خوشبختانه در یک عمل آندوسکوپیک موفق ، تمام تومور را تخلیه کردیم و از دستگاه نویگیشن استفاده شد

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 15

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده + 14 =

WhatsApp مشاوره