نمونه عمل تومور بزرگ مننژیوم در ناحیه توبرکلوم سلا

نمونه عمل تومور بزرگ مننژیوم

بیمار خانم جوان که با شکایت سردرد و تاری دید چشم راست مراجعه کردند در بررسیها متوجه تومور بزرگ مننژیوم در ناحیه توبرکلوم سلا شدیم در عمل جراحی تومور کاملا تخلیه گردید و تمام عروق و اعصاب سالم حفظ شدند و فشار از روی عصب بینایی برداشته شد.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 19

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 + 16 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی